More ideas from Rea
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Designed by SUK-HYUN HANBOK. Love the modern twist

hanbok (south korea) is the traditional korean dress for women and men. the decorative yoke, the empire waistline and the long flowing dress-like section are some of the striking features render the.