hanbok

Hanbok

Hanbok

Korean traditional dress by Hanbok House  in this lifetime, i want to wear this national costume~❤❤ #

Korean traditional dress by Hanbok House in this lifetime, i want to wear this national costume~❤❤ #

Korean traditional dress (hanbok)

Korean traditional dress (hanbok)

#한복 #hanbok, #Korean traditional clothes #children

#한복 #hanbok, #Korean traditional clothes #children

Goooorgeous Hanbok! ช่วงปลายสมัยโชซอนนั้น "ฮันบก" เริ่มมีสีสันและลวดลายที่สวยงามมากขึ้น มีการพิมพ์ลายดอกไม้และธรรมชาติลงบนผ้าด้วย  ซึ่งผู้นำแฟชั่นนี้ เป็นเหล่า "กีแชง" หรือ "คณิกา" ทั้งหลายนั้นเอง

Goooorgeous Hanbok! ช่วงปลายสมัยโชซอนนั้น "ฮันบก" เริ่มมีสีสันและลวดลายที่สวยงามมากขึ้น มีการพิมพ์ลายดอกไม้และธรรมชาติลงบนผ้าด้วย ซึ่งผู้นำแฟชั่นนี้ เป็นเหล่า "กีแชง" หรือ "คณิกา" ทั้งหลายนั้นเอง

Korean dress

Korean dress

Pinterest
검색