stillife painting

12 5 팔로워
12301135_1238405769643951_1722494985_n.jpg (640×640)

12301135_1238405769643951_1722494985_n.jpg (640×640)

#기초디자인 #기디 #개체묘사 #드로잉 #스케치 #다시점드로잉 #multiview #deal_drawing #general_drawing #물감 #수채화물감 #green #창조의아침 #홍대앞창조의아침 #최종화선생님

#기초디자인 #기디 #개체묘사 #드로잉 #스케치 #다시점드로잉 #multiview #deal_drawing #general_drawing #물감 #수채화물감 #green #창조의아침 #홍대앞창조의아침 #최종화선생님

비닐 & 종이 & 은박지

비닐 & 종이 & 은박지

삼다수 개체묘사

삼다수 개체묘사

신발 개채연습

신발 개채연습

수정펜

수정펜

배추
#향수병 #유리질감

#향수병 #유리질감

개체,소재,붓,색채정밀,개체표현,기초디자인:

개체,소재,붓,색채정밀,개체표현,기초디자인:

입시미술 삼다수 개체묘사과정 어제에 이어 제 2탄인 삼다수 생수병 개체묘사를 올리겠습니다 투명한 물체...

입시미술 삼다수 개체묘사과정 어제에 이어 제 2탄인 삼다수 생수병 개체묘사를 올리겠습니다 투명한 물체...


아이디어 더 보기
Peanuts and key ring drawing watercolor by Bryan Jeong

Peanuts and key ring drawing watercolor by Bryan Jeong

성신여대 기초디자인 - Google 검색

성신여대 기초디자인 - Google 검색

Kết cấu tre độc đáo và thân thiện môi trường của KTS. Võ Trọng Nghĩa - Powered by Discuz!

Kết cấu tre độc đáo và thân thiện môi trường của KTS. Võ Trọng Nghĩa - Powered by Discuz!

Still-life series for Magazine magazine. 2011

Still-life series for Magazine magazine. 2011

Don't MIS It: Naturally Occuring Patterns: My AP Art Concentration

Don't MIS It: Naturally Occuring Patterns: My AP Art Concentration

기초디자인 바나나 - Google 검색

기초디자인 바나나 - Google 검색

Un escalier hallucinant

Un escalier hallucinant!

Un escalier hallucinant

Adrian Woods-Gidi van Maarseveen-moam-woolmark

Adrian Woods-Gidi van Maarseveen-moam-woolmark

Plates.....Plaster, paper, nylon thread sculpture.  Cornelia Konrads

Plates.....Plaster, paper, nylon thread sculpture. Cornelia Konrads

Pinterest
검색