ALTar

ALTar

11 followers
·
7 followers
ALTar
More ideas from ALTar

Anime Girls, China Style, China Art, Ancient Art, 2d Art, Japanese Art, Fantasy Art, Fantasy Landscape, Art Nouveau, Landscapes, Lotus Flower, Cherry Tree, Watercolor Painting, Pintura, Wallpapers, Drawings, Paisajes, History, Old Art, Art Deco, Fantasy Artwork

"Chu Tước kiều biên dã thảo hoa  Ô Y hạng khẩu tịch dương tà  Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến  Phi nhập tầm thường bách tính gia"  Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích)

"Chu Tước kiều biên dã thảo hoa Ô Y hạng khẩu tịch dương tà Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến Phi nhập tầm thường bách tính gia" Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích)

Đêm trăng trên sông

Đêm trăng trên sông

Chinese Landscape, Design Art, Chinese Artwork, Writer, Miyagi, Anime, Blog, Drawing Stuff, Pirates, Drawings, Paisajes, Sign Writer, Writers, Anime Shows