Grafolio

31 45 팔로워
Jen Corace.

Jen Corace.

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

우리는 서로 말하지 않았지만 알 수 있었습니다. 지금이라면, 어떤 소원도 저 멀리까지 닿을수 있다는걸. 26/365 #365days_of_daydream

26/365 by 제딧 on

우리는 서로 말하지 않았지만 알 수 있었습니다. 지금이라면, 어떤 소원도 저 멀리까지 닿을수 있다는걸. 26/365 #365days_of_daydream

이건 또 다른 이야기의 시작일지도 몰라.

문 너머에 by 제딧 on

이건 또 다른 이야기의 시작일지도 몰라.

'여기까지 왔어' '다시 시작이야'

오름 by 클로이 on

'여기까지 왔어' '다시 시작이야'

너와 맞닿는 순간 꽃이 피어났어.

너와 맞닿는 순간 by 임부르스 on

너와 맞닿는 순간 꽃이 피어났어.

햇볕드는 한낮의 달콤한 꿀잠:)

낮잠 by 임희 on

햇볕드는 한낮의 달콤한 꿀잠:)

.  다리에 털이 숭숭 나기 전 내겐 소년이었던 시절이 있었다 난 시골학교 관사에 살았는데 밤이 되면 학교운동장에 가서 하늘을 보곤 했다 쏟아져 내릴 듯 가득한 별들이 아직도 생생하다  그런 날 밤에는 꿈을 꾸곤 했다 영화의 엔딩처럼 별이 모래밭에 내려와 꽃이 되었다 그 꿈들을 잊지 못하겠다 별들은 아마 키가 큰 꽃인 것 같았다   2013.12.10  -----------------------------------  많은 분들이 왜 제가 별과 꽃을 혼동(?)하는지 궁금해 하시는것 같아서 옛 이야기를 꺼내 왔어요~! ^^  .

별은 꽃이 되어 II by 현현 on

. 다리에 털이 숭숭 나기 전 내겐 소년이었던 시절이 있었다 난 시골학교 관사에 살았는데 밤이 되면 학교운동장에 가서 하늘을 보곤 했다 쏟아져 내릴 듯 가득한 별들이 아직도 생생하다 그런 날 밤에는 꿈을 꾸곤 했다 영화의 엔딩처럼 별이 모래밭에 내려와 꽃이 되었다 그 꿈들을 잊지 못하겠다 별들은 아마 키가 큰 꽃인 것 같았다 2013.12.10 ----------------------------------- 많은 분들이 왜 제가 별과 꽃을 혼동(?)하는지 궁금해 하시는것 같아서 옛 이야기를 꺼내 왔어요~! ^^ .

'그녀와 잠시 헤어져도, 이곳에서 꼭 다시 만날 수 있기를..' 'Although i was apart with her, i wish we meet her someday..'

이곳에서(Here we are) by 이나나 on

'그녀와 잠시 헤어져도, 이곳에서 꼭 다시 만날 수 있기를..' 'Although i was apart with her, i wish we meet her someday..'

판교 현대백화점 현대어린이책 미술관 개관 1주년 전시회 2016.11.18 ~ 2017.3.12 다섯번째 작품_ 나비 모양의 주근깨를 가진 소년에게선 언제나 형형색색의 나비들이 보여요 어디서 나타나는거지?^^

나비 주근깨를 가진 소년 by 허씨초코 on

판교 현대백화점 현대어린이책 미술관 개관 1주년 전시회 2016.11.18 ~ 2017.3.12 다섯번째 작품_ 나비 모양의 주근깨를 가진 소년에게선 언제나 형형색색의 나비들이 보여요 어디서 나타나는거지?^^

Pinterest
검색