Jen Corace.

Jen Corace.

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

CLOSED - Phần I

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mo...

Alone Time por Aeppol

Alone Time por Aeppol

우리는 서로 말하지 않았지만 알 수 있었습니다. 지금이라면, 어떤 소원도 저 멀리까지 닿을수 있다는걸. 26/365 #365days_of_daydream

26/365 by 제딧 on

우리는 서로 말하지 않았지만 알 수 있었습니다. 지금이라면, 어떤 소원도 저 멀리까지 닿을수 있다는걸. 26/365 #365days_of_daydream

안녕하세요 그라폴리오 BGM 작곡가 MONOMAN 입니다. 여러분은 < 열두살, 봄 > 하면 뭐가 떠오르시나요? 전 하고싶은 이야기가 참 많은데요. 산위에 있던 우리 학교에 가려면 매일 아침 꽃터널을 지나야 했죠. 새학년이 되어 들어간 교실에서 그 아이를 처음 만났습니다. 20년이 지나고 벚꽃 가득한 봄에 그녀와 결혼식을 했어요~! 알콩달콩 잘 살고 있답니다. 집앞 문방구에 들러 추억의 악기들을 샀어요. 멜로디언, 탬버린, 캐스터네츠, 트라이앵글... 아래에 짧게 음악 제작영상이 있어요! 보시면 후회하지 않아요!!  일러스트는 그라폴리오 일러스트레이터 [ 기태 ] 님의 작품 < 그래도 좋아 > 입니다. 사실 그 아이는 어린시절 저를 좋아하지 않았거든요. 그림도 제목도 저에겐 넘나 아련한 것. [기태] 작가님의 작품은 아래 링크를 통해 감상하실 수 있습니다~!! ㅡ illustration by 기태 그래도 좋아 http://www.g...

열두살, 봄 [MONOMAN x 기태] by 모노맨 on

안녕하세요 그라폴리오 BGM 작곡가 MONOMAN 입니다. 여러분은 < 열두살, 봄 > 하면 뭐가 떠오르시나요? 전 하고싶은 이야기가 참 많은데요. 산위에 있던 우리 학교에 가려면 매일 아침 꽃터널을 지나야 했죠. 새학년이 되어 들어간 교실에서 그 아이를 처음 만났습니다. 20년이 지나고 벚꽃 가득한 봄에 그녀와 결혼식을 했어요~! 알콩달콩 잘 살고 있답니다. 집앞 문방구에 들러 추억의 악기들을 샀어요. 멜로디언, 탬버린, 캐스터네츠, 트라이앵글... 아래에 짧게 음악 제작영상이 있어요! 보시면 후회하지 않아요!! 일러스트는 그라폴리오 일러스트레이터 [ 기태 ] 님의 작품 < 그래도 좋아 > 입니다. 사실 그 아이는 어린시절 저를 좋아하지 않았거든요. 그림도 제목도 저에겐 넘나 아련한 것. [기태] 작가님의 작품은 아래 링크를 통해 감상하실 수 있습니다~!! ㅡ illustration by 기태 그래도 좋아 http://www.g...

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

영원 by 이인영 on

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

Creator's Playground: Grafolio

Paradiso by 권아리 on

Creator's Playground: Grafolio

<파레트 속 하늘> 오늘의 노을을 파레트에 넣어 굳히자. 언제나 같은 하늘같지만 결코 단 하나의 색도 겹치지 않는. 너와 본 하늘은 언제나 새롭고 미묘한 차이로 파레트를 채우지. 이 도시의 색은 우리가 칠하자. 닳지 않는 물감으로 그린 오늘과 넘어가는 스케치북 소리. 언젠가의 페이지에 채워질 아이슬란드의 초록빛 오로라와 파리의 분홍빛 노을. 두 개의 오른손으로 완벽히 아름다워지는 하늘.

파레트 속 하늘 by 정효천 on

<파레트 속 하늘> 오늘의 노을을 파레트에 넣어 굳히자. 언제나 같은 하늘같지만 결코 단 하나의 색도 겹치지 않는. 너와 본 하늘은 언제나 새롭고 미묘한 차이로 파레트를 채우지. 이 도시의 색은 우리가 칠하자. 닳지 않는 물감으로 그린 오늘과 넘어가는 스케치북 소리. 언젠가의 페이지에 채워질 아이슬란드의 초록빛 오로라와 파리의 분홍빛 노을. 두 개의 오른손으로 완벽히 아름다워지는 하늘.

.  다리에 털이 숭숭 나기 전 내겐 소년이었던 시절이 있었다 난 시골학교 관사에 살았는데 밤이 되면 학교운동장에 가서 하늘을 보곤 했다 쏟아져 내릴 듯 가득한 별들이 아직도 생생하다  그런 날 밤에는 꿈을 꾸곤 했다 영화의 엔딩처럼 별이 모래밭에 내려와 꽃이 되었다 그 꿈들을 잊지 못하겠다 별들은 아마 키가 큰 꽃인 것 같았다   2013.12.10  -----------------------------------  많은 분들이 왜 제가 별과 꽃을 혼동(?)하는지 궁금해 하시는것 같아서 옛 이야기를 꺼내 왔어요~! ^^  .

별은 꽃이 되어 II by 현현 on

. 다리에 털이 숭숭 나기 전 내겐 소년이었던 시절이 있었다 난 시골학교 관사에 살았는데 밤이 되면 학교운동장에 가서 하늘을 보곤 했다 쏟아져 내릴 듯 가득한 별들이 아직도 생생하다 그런 날 밤에는 꿈을 꾸곤 했다 영화의 엔딩처럼 별이 모래밭에 내려와 꽃이 되었다 그 꿈들을 잊지 못하겠다 별들은 아마 키가 큰 꽃인 것 같았다 2013.12.10 ----------------------------------- 많은 분들이 왜 제가 별과 꽃을 혼동(?)하는지 궁금해 하시는것 같아서 옛 이야기를 꺼내 왔어요~! ^^ .

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

달빛위로 by 리다 on

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

Pinterest
검색