soohyun Kim

soohyun Kim

Korea,south / ca r de si g ne r
soohyun Kim
soohyun님의 아이디어 더 보기
16508804_1370122419705966_1692031695210947799_n.jpg (661×960)

16508804_1370122419705966_1692031695210947799_n.jpg (661×960)

Form Trends

Form Trends

corn printing

corn printing

옥수수

옥수수

상상력을 덕지덕지! by. Eunge

상상력을 덕지덕지! by. Eunge

ace + jig // anthropologie |

ace + jig // anthropologie |

architextiles...hand prints by Laura Slater

architextiles...hand prints by Laura Slater

Textiles by Laura Slater

Textiles by Laura Slater

Gorgeous print!

Gorgeous print!

sérigraphie 50X70CM

sérigraphie 50X70CM