Art Illustrations

9 4 팔로워
.:Courtyard:. by Aviaku on DeviantArt

.:Courtyard:. by Aviaku on DeviantArt

Lovely Spring - Jongkie. Found at http://artjongkie.bigcartel.com/product/lovely-spring

The Special One

대구화실, 미술, 회화, 정물수채화, 정물소묘, 인체수채화, 인체소묘, 입시미술, 취미미술, 그림 과정작 자료실

대구화실, 미술, 회화, 정물수채화, 정물소묘, 인체수채화, 인체소묘, 입시미술, 취미미술, 그림 과정작 자료실

.
이미지

이미지

사고발상

사고발상

Đời này sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.

Đời này sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.

〔 作者' 玄晚 〕 °

〔 作者' 玄晚 〕 °


아이디어 더 보기
사고발상

사고발상

기초디자인 / 발상과표현 / 한양대 / 국민대 / 입시 / 연구작 / 사실표현 / 알람시계

기초디자인 / 발상과표현 / 한양대 / 국민대 / 입시 / 연구작 / 사실표현 / 알람시계

26591A3A54799E7919A343 (392×544)

26591A3A54799E7919A343 (392×544)

.
제트(ZET)미술학원

제트(ZET)미술학원

Griffin

Griffin

사고발상

사고발상

디자인 입시미술 사고의전환, 발상과표현

디자인 입시미술 사고의전환, 발상과표현

f33d49a6f0540b9f7c3a1e591cd94aab4e18d3457b240-qjjNTP_fw658

[Hình] Tranh vẽ phong cảnh, hoa cỏ, họa tiết… – Phần 5

발상과표현

발상과표현

Pinterest
검색