Chinese Words - Police

3 2.4k 팔로워
手铐 - shǒu kào - cái còng tay - handcuffs

手铐 - shǒu kào - cái còng tay - handcuffs

电击棒 - diàn jí bàng - roi điện - taser stick

电击棒 - diàn jí bàng - roi điện - taser stick

隔离带 - Gélí dài - băng cách ly

隔离带 - Gélí dài - băng cách ly


아이디어 더 보기
https://www.facebook.com/learnmandarinonlinecourse/photos/pb.369059009842815.-2207520000.1430502635./767228196692559/?type=3

https://www.facebook.com/learnmandarinonlinecourse/photos/pb.369059009842815.-2207520000.1430502635./767228196692559/?type=3

Learn about wink, pull, look, handshake, itch, saw, kick in Chinese

Learn about wink, pull, look, handshake, itch, saw, kick in Chinese

Wash Your Hands -  Manners and Etiquette Series - 8x10 Chinese Language Pop Art Print on Etsy, $16.00

Wash Your Hands - Manners and Etiquette Series - 8x10 Chinese Language Pop Art Print on Etsy, $16.00

柏油 - bó yóu - nhựa đường - asphalt

柏油 - bó yóu - nhựa đường - asphalt

进站口 - Jìn zhàn kǒu - Cửa vào nhà ga - Station entrance

进站口 - Jìn zhàn kǒu - Cửa vào nhà ga - Station entrance

Vocabulario

Vocabulario

湿纸巾 - shī zhǐjīn - khăn giấy ướt - wet tissue; wet wipe

湿纸巾 - shī zhǐjīn - khăn giấy ướt - wet tissue; wet wipe

不锈钢 - bùxiùgāng - thép không rỉ/gỉ  - stainless steel.

不锈钢 - bùxiùgāng - thép không rỉ/gỉ - stainless steel.

Wordoor Chinese - Sports # Which one do you like the most?

Wordoor Chinese - Sports # Which one do you like the most?

Pinterest
검색