Bang Qiao Yan

56 3 팔로워
pinterest | savageaesthetic ☾

pinterest | savageaesthetic ☾

yuukarii: “ by 邦乔彦 ”

yuukarii: “ by 邦乔彦 ”

再也不要想起不快乐的旋律&nb-邦乔彦

再也不要想起不快乐的旋律&nb-邦乔彦

chromaticwatch:  邦乔彦  There is solace in... : i am a sweet dream

chromaticwatch: 邦乔彦 There is solace in... : i am a sweet dream

邦乔彦

邦乔彦

chromaticwatch: “邦乔彦There is solace in solitude, in the placid echo chamber of one’s own self—with gentle distance, embracing light, place rendered with airy grace and nostalgic care, 邦乔彦 brings...

chromaticwatch: “邦乔彦There is solace in solitude, in the placid echo chamber of one’s own self—with gentle distance, embracing light, place rendered with airy grace and nostalgic care, 邦乔彦 brings...

3 days march / blog (andatsea)

3 days march / blog (andatsea)

邦乔彦

邦乔彦

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Cung Cấp Stock Cho Designer - #5: Ảnh sẵn để Design

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

(1) Facebook

(1) Facebook

Pinterest
검색