chromaticwatch:  邦乔彦  There is solace in... : i am a sweet dream

original bangqiao yan black hair bushes looking back paper airplane park path road scenery school uniform serafuku shadow short hair solo tree

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Cung Cấp Stock Cho Edit Photos - #5: Ảnh sẵn để Design

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

(1) Facebook

-- Share via Artstation iOS App, Artstation © 2016

Fantasy Artwork, Art Styles, Anime Scenery, Digital Art, Shoujo, Wattpad, Illustrators, Animation, Asia

音乐响起我一个人演出重覆的舞曲-邦乔彦

音乐响起我一个人演出重覆的舞曲-邦乔彦

Pinterest
Search