Modern - Powerpoint Template. Download here: https://graphicriver.net/item/modern-powerpoint-template/17237032?ref=ksioks

Modern - Powerpoint Template

Modern - Powerpoint Template. Download here: https://graphicriver.net/item/modern-powerpoint-template/17237032?ref=ksioks

[사원증] NHN (NAVER

[사원증] NHN (NAVER

2134FF3C51E6486E282D5E (698×562)

2134FF3C51E6486E282D5E (698×562)

ID Card design for EHC

ID Card design for EHC

Image result for office id cards design

Image result for office id cards design

Crachá de Identificação on Behance

Crachá de Identificação on Behance

employee card - The Ultiskate. Bộ nhận diện thương hiệu Ván Trượt. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510K - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội).Thành viên nhóm: Lê Hoàng Đăng.Nguyễn Hữu Pháp. Phạm Minh Hải. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

employee card - The Ultiskate. Bộ nhận diện thương hiệu Ván Trượt. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510K - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội).Thành viên nhóm: Lê Hoàng Đăng.Nguyễn Hữu Pháp. Phạm Minh Hải. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Pinterest
검색