Hanbok Design by Kyung Sook Park

I am in love with this deep blue and the cream-colored top - 한복 hanbok, Korean traditional clothes

한복

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

오간자 꽃 프린팅 한복 촬영 언리얼스튜디오 @unrealstudio 헤어 메이크업 제이별케이 @jbyeolk 한복 풍경한복 @sewing_landscape 모델 #정선 지은이 #김복희 #풍경한복 #맞춤한복 #천연염색 #한복 #한복화보 #hanbok #dress #2017#새해복많이받으세요 #정유년#새해선물 Copyright ⓒ 2016 Bokhee Kim and Sewing Landscape all rights reserved. 해당 이미지의 저작권은 풍경한복에 있으며, 이미지 무단 도용시 민사상의 책임을 물을 수 있습니다.

오간자 꽃 프린팅 한복 촬영 언리얼스튜디오 @unrealstudio 헤어 메이크업 제이별케이 @jbyeolk 한복 풍경한복 @sewing_landscape 모델 #정선 지은이 #김복희 #풍경한복 #맞춤한복 #천연염색 #한복 #한복화보 #hanbok #dress #2017#새해복많이받으세요 #정유년#새해선물 Copyright ⓒ 2016 Bokhee Kim and Sewing Landscape all rights reserved. 해당 이미지의 저작권은 풍경한복에 있으며, 이미지 무단 도용시 민사상의 책임을 물을 수 있습니다.

Pinterest
Search