Deok Ki Choi

Deok Ki Choi

blog.naver.com/kuzu327
Handmade shoes Leather craft
Deok Ki Choi
Deok Ki님의 아이디어 더 보기
Watchstrap!! #watchstrap #strap #leatherwork #leathercraft #시계줄 #가죽공예

Watchstrap!! #watchstrap #strap #leatherwork #leathercraft #시계줄 #가죽공예

Leather bracelets!! #leatherbracelet #leatherbracelets #leathercraft #leatherwork #가죽공예 #가죽팔찌 #매듭팔찌

Leather bracelets!! #leatherbracelet #leatherbracelets #leathercraft #leatherwork #가죽공예 #가죽팔찌 #매듭팔찌