pantalon

30 9 팔로워
Sarouel portefeuille

Sarouel portefeuille

Ngang đáy trước =M/4 + M/20 Vô đáy = M/20 -1. Hạ đáy = M/4 (cao ngang rún) Thân sau: ngang đáy trước ra thêm 5 or 6.

Ngang đáy trước =M/4 + M/20 Vô đáy = M/20 -1. Hạ đáy = M/4 (cao ngang rún) Thân sau: ngang đáy trước ra thêm 5 or 6.

Drafting. Large trousers

Drafting. Large trousers

Shanghai fashion 2002

Shanghai fashion 2002

https://www.pinterest.com/luzdelunna/patronaje/

https://www.pinterest.com/luzdelunna/patronaje/

Shanghai fashion 2003

Shanghai fashion 2003

85a5553ee4128f069e4d978c80f68626.jpg 409×610 pixels

85a5553ee4128f069e4d978c80f68626.jpg 409×610 pixels

e5a177ae387597eb4742454438c0df20.jpg (699×982)

e5a177ae387597eb4742454438c0df20.jpg (699×982)

Interesting pattern for pants or even jeans.

Interesting pattern for pants or even jeans.

Shanghai fashion 2002

Shanghai fashion 2002

Pinterest
검색