djdrjdznl@hanmail.net정태숙

djdrjdznl@hanmail.net정태숙

djdrjdznl@hanmail.net정태숙
djdrjdznl@hanmail.net정태숙님의 아이디어 더 보기
예전에 요리를 배우면서알게된 선생님께에이프런을 선물해 드렸어요 맘이 따듯했던선생님이 몇년이 지나두...

예전에 요리를 배우면서알게된 선생님께에이프런을 선물해 드렸어요 맘이 따듯했던선생님이 몇년이 지나두...

대구 야생화자수 연꽃 연잎 수놓기 여해자 야생화자수 봄꽃들이 아직 남아 있어 며칠전 깜짝 더위에도 아직...

대구 야생화자수 연꽃 연잎 수놓기 여해자 야생화자수 봄꽃들이 아직 남아 있어 며칠전 깜짝 더위에도 아직...

털모자 쓴 소녀~~ 넘 더운데... 이더위에... 털모자 수놓고.. 가방까지 완성하느라 땀이 삐질삐질~ 다 좋은데... 으음~~ 조기 오렌지구두가 좀 그렇다. . 그치만 그렇대도 안 뜯는다! #일러스트자수#입체자수 #뜨개자수 #일러스트자수가방#광진구일러스트자수 #다린크래프트#다린크래프트자수실

털모자 쓴 소녀~~ 넘 더운데... 이더위에... 털모자 수놓고.. 가방까지 완성하느라 땀이 삐질삐질~ 다 좋은데... 으음~~ 조기 오렌지구두가 좀 그렇다. . 그치만 그렇대도 안 뜯는다! #일러스트자수#입체자수 #뜨개자수 #일러스트자수가방#광진구일러스트자수 #다린크래프트#다린크래프트자수실

Flowers in a cup cross stitch pattern

Flowers in a cup cross stitch pattern

liveinternet.ru

liveinternet.ru

liveinternet.ru

liveinternet.ru

Japanese knot bag pattern - Google Search

Japanese knot bag pattern - Google Search

Bolsinha de Mão ....PAP 1 | par cuoreditrappo

Bolsinha de Mão ....PAP 1 | par cuoreditrappo

...

...

Zobacz zdjęcie kokardka - piórnik w pełnej rozdzielczości

Zobacz zdjęcie kokardka - piórnik w pełnej rozdzielczości