Dong-ki Kim
Dong-ki님의 아이디어 더 보기
Koson Ohara...

Koson Ohara...

Cherry blossom with birds - Ohara Koson, yellowed paper

Cherry blossom with birds - Ohara Koson, yellowed paper

Kunisada (Nagaban) Late 1830s

Kunisada (Nagaban) Late 1830s

Dee Nickerson.

Dee Nickerson.

明-仇英-江山无限图 , Artist: Qui Ying (仇英, ca.1494-1552) Ming Dynasty

明-仇英-江山无限图 , Artist: Qui Ying (仇英, ca.1494-1552) Ming Dynasty

OHARA Koson (1877-1945), Japan 小原 古邨

OHARA Koson (1877-1945), Japan 小原 古邨

Koson (Naga Oban) 	ca.1910

Koson (Naga Oban) ca.1910

The New Yorkers | cover art by Jean-Jacques Sempé

The New Yorkers | cover art by Jean-Jacques Sempé

Ohara Koson

Ohara Koson

Cats Enjoying the Evening Cool | ukiyō-e woodblock print, 1839-1842 | Utagawa Kuniyoshi

Cats Enjoying the Evening Cool | ukiyō-e woodblock print, 1839-1842 | Utagawa Kuniyoshi