5f4103306e891b1745c36528c86b528b.jpg 800×4 257 pikseliä

Origami Diamond - Christmas decoration for this year. Origami diamond (can be put over little christmastree lamp)

Origami Picture Frame

Book DIY] retro feel of the full folding album! - Original: - the original address:(Diy Photo Frames)

Linternas de papel con origami

Paper, not only can be used to writing, painting, it can also create amazing works of art.

아름다운 우리의 옷, 한복 :) 제가 정말 너무나도 사랑하는 우리 옷인데요. 예쁜 한복접기가 있기에 빙글에 공유합니다. 생각보다 방법이 쉬워요. 아이들이 만들기에도 좋고, 외국인 친구에게 선물하기도 재미있을 듯 합니다. 문구점에 가면 한복접는 색종이도 파니까, 전통문양의 색종이로 접으면 더 예쁠꺼예요 :)

아름다운 우리의 옷, 한복 :) 제가 정말 너무나도 사랑하는 우리 옷인데요. 예쁜 한복접기가 있기에 빙글에 공유합니다. 생각보다 방법이 쉬워요. 아이들이 만들기에도 좋고, 외국인 친구에게 선물하기도 재미있을 듯 합니다. 문구점에 가면 한복접는 색종이도 파니까, 전통문양의 색종이로 접으면 더 예쁠꺼예요 :)

enrica dray star - assembly | Flickr - Photo Sharing!

better pictorial putting together Enrica Drays modular star. i was able to do it with this link (Diy Paper Stars)

입체 오각 별 접는 방법 (별 장식, 크리스마스 트리 꾸미기) 안녕하세요. 벌써 12월도 중순이네요. 오늘은 크리스마스 장식으로 유용하게 사용할 수 있는, 예쁜 별 접기 가져왔어요.  오각형의 별이고요, 가운데가 솟아올라 볼륨감과 입체감이 있는 별이에요. 앞, 뒤, 옆, 어느 각도에서 봐도 좋은 입체별이기 때문에 여러 가지 소품으로 활용하기 좋아요.  크리스마스 트리에 별 장식으로 사용하셔도 좋구요, 따로 별들만 끈에..

입체 오각 별 접는 방법 (별 장식, 크리스마스 트리 꾸미기) 안녕하세요. 벌써 12월도 중순이네요. 오늘은 크리스마스 장식으로 유용하게 사용할 수 있는, 예쁜 별 접기 가져왔어요. 오각형의 별이고요, 가운데가 솟아올라 볼륨감과 입체감이 있는 별이에요. 앞, 뒤, 옆, 어느 각도에서 봐도 좋은 입체별이기 때문에 여러 가지 소품으로 활용하기 좋아요. 크리스마스 트리에 별 장식으로 사용하셔도 좋구요, 따로 별들만 끈에..

720 Origami 종이접기 (다면체) polyhedron 색종이접기 摺紙 折纸 оригами 折り紙 اوريغامي - YouTube

720 Origami 종이접기 (다면체) polyhedron 색종이접기 摺紙 折纸 оригами 折り紙 اوريغامي - YouTube

포인세티아 접기~종이 접기로 포인세티아 만들기 :: 네이버 블로그

포인세티아 접기~종이 접기로 포인세티아 만들기 :: 네이버 블로그

MARCADOR DE PÁGINA com Flor Ixora - pg 91, do Livro Origami em Flor, de Flaviane Koti e Vera Young

MARCADOR DE PÁGINA com Flor Ixora - pg 91, do Livro Origami em Flor, de Flaviane Koti e Vera Young

Szolgáltatott információk> Origami kreatív világa> rajzai A hónap - Tulipán

Szolgáltatott információk> Origami kreatív világa> rajzai A hónap - Tulipán

Pinterest
Search