사고

4 1 팔로워
사고발상

사고발상

Trưa mùa hạ, ta vứt ô chạy theo người trèo cây, bắt cá, cùng người nghịch ngợm phá phách. Không nghĩ rằng sau này, ta lại nhìn được thấy hài tử của chúng ta tạo nên kỷ niệm vui vẻ như thế. Giống như trước kia,  có ta, có ấm áp, có vui vẻ, có an nhiên. Và có người.

Trưa mùa hạ, ta vứt ô chạy theo người trèo cây, bắt cá, cùng người nghịch ngợm phá phách. Không nghĩ rằng sau này, ta lại nhìn được thấy hài tử của chúng ta tạo nên kỷ niệm vui vẻ như thế. Giống như trước kia, có ta, có ấm áp, có vui vẻ, có an nhiên. Và có người.

사고발상

사고발상

불 fire

불 fire

Pinterest
검색