Pinterest
pixiv is an illustration community service where you can post and enjoy creative work. A large variety of work is uploaded, and user-organized contests are frequently held as well.

pixiv is an illustration community service where you can post and enjoy creative work. A large variety of work is uploaded, and user-organized contests are frequently held as well.

RT @pusna1031: 오키카구가 카페 알바하는 만화 https://t.co/34fMm3vk46 - 소라이로

Anime: Gintama Personagens: Sakata Gintoki, Okita Sougo e Kagura

Tags: Anime, Gin Tama, Strawberry, Cake, Okita Sougo, Hair Buns, Kagura (Gin Tama)

Tags: Anime, Gin Tama, Strawberry, Cake, Okita Sougo, Hair Buns, Kagura (Gin Tama)

Okita & Kagura vs. Kamui. Sự phân biệt đối xử giữa em gái và bồ em gái =)) Kết quả thì cô gái sau đó được anh trai mình bảo vệ, còn anh chàng samurai kia phải nhập viện!!! :'(  ___________________  Ep 301, ep 304.

Okita & Kagura vs. Kamui. Sự phân biệt đối xử giữa em gái và bồ em gái =)) Kết quả thì cô gái sau đó được anh trai mình bảo vệ, còn anh chàng samurai kia phải nhập viện!!! :'( ___________________ Ep 301, ep 304.

Sougo x Kagura

Sougo x Kagura