More ideas from 김승연
* Imagines if Naruto and Kakashi switched places in the story * Oh God..... Thats not good. Bad, bad. DISASTER

Naruto, watashi wa anata ga iru, watashi wa anata no hito seitoshi no tame ni anata o aishiteimasu watashi wa anata o eien ni aishimasu anata wa kyō watashi no jōnetsudesu watashi wa anata o aishiteimasu *naki* ❤❤❤👑