HaRim Lee
HaRim님의 아이디어 더 보기
Julian Cooper Trifold

Julian Cooper Trifold

Professional Employee ID Card on Behance

Professional Employee ID Card on Behance

#Office ID Card - Miscellaneous Print Templates.Download here: http://graphicriver.net/item/office-id-card/15618316?ref=arroganttype

#Office ID Card - Miscellaneous Print Templates.Download here: http://graphicriver.net/item/office-id-card/15618316?ref=arroganttype

employee card - The Ultiskate. Bộ nhận diện thương hiệu Ván Trượt. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510K - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội).Thành viên nhóm: Lê Hoàng Đăng.Nguyễn Hữu Pháp. Phạm Minh Hải. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

employee card - The Ultiskate. Bộ nhận diện thương hiệu Ván Trượt. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510K - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội).Thành viên nhóm: Lê Hoàng Đăng.Nguyễn Hữu Pháp. Phạm Minh Hải. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Showcase and discover creative work on the world's leading online platform for creative industries.

Showcase and discover creative work on the world's leading online platform for creative industries.

#3d #Printed foods http://www.mylocal3dprinting.com/

#3d #Printed foods http://www.mylocal3dprinting.com/

#3d #Printed foods http://www.mylocal3dprinting.com/

#3d #Printed foods http://www.mylocal3dprinting.com/

Great use of negative space. Designer: Grigoris Giannoulopoulos #layout #printdesign:

Great use of negative space. Designer: Grigoris Giannoulopoulos #layout #printdesign:

중요부분 뚫어서 연하장봉투로 활용해 넣을 수 있도록

중요부분 뚫어서 연하장봉투로 활용해 넣을 수 있도록

Another version of the Annual Typography Exhibition poster for graphic design class. Instructor Hedy Schultz.

Another version of the Annual Typography Exhibition poster for graphic design class. Instructor Hedy Schultz.