Hanbok

277 33 팔로워
한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

MYWEDDING 전통 요소를 현대적으로 재해석해 다양한 아름다움을 창조하는 진주상단 전통, 현대와 조우하다

MYWEDDING 전통 요소를 현대적으로 재해석해 다양한 아름다움을 창조하는 진주상단 전통, 현대와 조우하다

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress] | #ModernHanbok

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress] | #ModernHanbok

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

오목누비저고리를 비롯해 김해자 장인이 만든 각종 누비 한복들.

오목누비저고리를 비롯해 김해자 장인이 만든 각종 누비 한복들.

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

한복 Hanbok : Korean traditional clothes[dress]

Hanbok

Hanbok

Pinterest
검색