Sự “tiến hóa” của Flat Design

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ? Chúng tôi đã lùng sục trên internet và tìm hiểu những nhà thiết kế đã cố gắng làm và thử nghiệm, ứng dụng các nguyên tắc của thiết kế phẳng. Đã có những phong cách khác nhau được thể hiện và chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những gì chúng tôi phát hiện ra.
11 Pins7 Followers
Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ?

Evolution of Flat Design - Creative Emergence for Flat Aesthetics

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ? Chúng tôi đã lùng sục trên internet và tìm hiểu những nhà thiết kế đã cố gắng làm và thử nghiệm, ứng dụng các nguyên tắc của thiết kế phẳng.

A new trend is making its way through cyberspace – long shadow design. The concept, which borrows themes from flat design, is popping up in a big way in recent weeks.

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ?

The latest icon design trend is flat icon design. Flat icon designs tend to be minimalistic, don't have flashy animations, and feature crisp edges with a

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ?

Flat Icons Brownie Theme Graphics I want to eat a brownie while working.and trendy flat icons is hot right now.I made 'Flat Icons Bro by Sunbzy

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ? Chúng tôi đã lùng sục trên internet và tìm hiểu những nhà thiết kế đã cố gắng làm và thử nghiệm, ứng dụng các nguyên tắc của thiết kế phẳng.

Evolution of Flat Design – Creative Emergence for Flat Aesthetics

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ? Chúng tôi đã lùng sục trên internet và tìm hiểu những nhà thiết kế đã cố gắng làm và thử nghiệm, ứng dụng các nguyên tắc của thiết kế phẳng.

A new trend is making its way through cyberspace – long shadow design. The concept, which borrows themes from flat design, is popping up in a big way in recent weeks.

Vì đâu mà thiết kế phẳng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ? Chúng tôi đã lùng sục trên internet và tìm hiểu những nhà thiết kế đã cố gắng làm và thử nghiệm, ứng dụng các nguyên tắc của thiết kế phẳng.

Evolution of Flat Design - Creative Emergence for Flat Aesthetics

Pinterest
Search