در کپنهاک دانمارک Ørestad College

کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در .مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است
3 Pins171 Followers
Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects   کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است   http://iranarchitects.com/company/559/webert

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s):

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects   کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است   http://iranarchitects.com/company/559/webert

Orestad College, Copenhagen—Flexible, open, multi-use space by Architects.

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects   کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است   http://iranarchitects.com/company/559/webert

Ørestad Gymnasium (Ørestad College) is the first college in Denmark based on the new visions of content, subject matter, organisation and learning systems in the reform of the educational system of the Danish “high-school” (gymnasium) for students.

Pinterest
Search