SKT가 AOA 설현을 모델로 내세워 홍보했던 중저가형 스마트폰 루나(Luna)의 후속기가 나왔다. 이름하여 쏠(Sol)이다. 루나(Luna)가 스페인어로 '달'이라는 의미를 가진 것 처럼, Sol(솔)은 태양이라는 뜻을 가지고 있다. 광고영상에서도 구경해볼 수 있듯이 달에 불화살을 쏴 태양으로 활활 붙태우는 것이 매우 인상적이다. 실제로 '쏠'은 주목할만한 스펙을 갖추었음에도 스마트폰 자체 보다는 광고 CF와 모델인 설현이 더 주목..

SKT가 AOA 설현을 모델로 내세워 홍보했던 중저가형 스마트폰 루나(Luna)의 후속기가 나왔다. 이름하여 쏠(Sol)이다. 루나(Luna)가 스페인어로 '달'이라는 의미를 가진 것 처럼, Sol(솔)은 태양이라는 뜻을 가지고 있다. 광고영상에서도 구경해볼 수 있듯이 달에 불화살을 쏴 태양으로 활활 붙태우는 것이 매우 인상적이다. 실제로 '쏠'은 주목할만한 스펙을 갖추었음에도 스마트폰 자체 보다는 광고 CF와 모델인 설현이 더 주목..

Tzuyu | Twice

Tzuyu // TWICE // She is definitely one of the prettiest idols of

2016.03 AOA 설현 스파오 슈퍼진 화보, 움짤GIF, 영상 : 네이버 블로그

2016.03 AOA 설현 스파오 슈퍼진 화보, 움짤GIF, 영상 : 네이버 블로그

SeolHyun

Seolhyun Những khoảnh khắc "thần thánh" khiến mỹ nhân Kpop được chú ý rần rần

racing model > 모델 > Park SooYeon - July 29, 2016 5th Set

Tổng hợp ảnh thời trang của người đẹp Park Soo Yeon tháng - Page 7 of 9

Anastasia - Usakichi > 레전드 사진 | 핫코리아

Cosplayer: Usakichi / Character: Anastasia / The iDOLM

Pinterest
Search