Miss A's Suzy is a Korean goddess in these photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

차이김영진&tchaikim 2016 new collection

차이김영진&tchaikim 2016 new collection Nail Design, Nail Art, Nail Salon, Irvine, Newport Beach

#남자생활한복 디자인 언밸런스 도련 M 두루마기 위에 O 두루마기 디자인 카피보다는 많은 응원과 사랑 부탁드립니다. 문의. 방문예약…

#남자생활한복 디자인 언밸런스 도련 M 두루마기 위에 O 두루마기 디자인 카피보다는 많은 응원과 사랑 부탁드립니다. 문의. 방문예약…

만추

koreanmodel: “ Han Hye Jin, Kim Won Kyung by Hong Jang Hyun for Vogue Korea Oct 2016 ”

현대적으로 재해석한 플라워 패턴의 스커트와 검은 저고리, 머리 장식과 고무신은 모두 Traditional Korean Costume Kim Young Seok.

현대적으로 재해석한 플라워 패턴의 스커트와 검은 저고리, 머리 장식과 고무신은 모두 Traditional Korean Costume Kim Young Seok.

Pinterest
Search