Korean Bamboo Blind artisan Cho Dae Yong 4

Korean Bamboo Blind artisan Cho Dae Yong 4

日傘展 '08 TOKYO/SEOUL

日傘展 '08 TOKYO/SEOUL

삼각향낭

삼각향낭

the 2013 memories of an artisan | kim soo-young & gio kisang

the 2013 memories of an artisan | kim soo-young & gio kisang

IMG_9356.jpg

KIMIKO SUZUKI - AUTUMN/WINTER 2013

IMG_9356.jpg

중요무형문화재 제55호 소목장 보유자 박명배, 철학자 최진석 서안(700-400-300) (느티, 참죽나무)

중요무형문화재 제55호 소목장 보유자 박명배, 철학자 최진석 서안(700-400-300) (느티, 참죽나무)

Pinterest
검색