Luna Bella
Luna Bella님의 아이디어 더 보기
graphics design cute elegant cacti cactus watercolor clip art aqua green Clip Art Wedding Invitation Watercolor Clipart Succulent Plants Pocket Scrapbooking / Project Life / Journaling / Memory Keeping graphic designer stock image invitations PNG

graphics design cute elegant cacti cactus watercolor clip art aqua green Clip Art Wedding Invitation Watercolor Clipart Succulent Plants Pocket Scrapbooking / Project Life / Journaling / Memory Keeping graphic designer stock image invitations PNG

artistic-bundle-July-2016-r1

artistic-bundle-July-2016-r1

In the Wild. Forest Collection by OctopusArtis on @creativemarket

In the Wild. Forest Collection by OctopusArtis on @creativemarket

Creator's Playground: Grafolio

Creator's Playground: Grafolio

Use coupon our coupon codes to save on your order - see last picture Digital watercolor clipart for personal or small commercial use Aloha Kakou - high quality watercolor elements collection Aloha Kakou means may there be love between us and this is the essence of our new watercolor design collection. Summer is most often associated with vacations, good time, sea and sunshine, new friendships, good food and drinks. Even more when you imagine Hawaii…

Use coupon our coupon codes to save on your order - see last picture Digital watercolor clipart for personal or small commercial use Aloha Kakou - high quality watercolor elements collection Aloha Kakou means may there be love between us and this is the essence of our new watercolor design collection. Summer is most often associated with vacations, good time, sea and sunshine, new friendships, good food and drinks. Even more when you imagine Hawaii…

green black white /// shall we say a geometric/modern Havana? /// I LOVE this pattern, the textures, and color combo!

green black white /// shall we say a geometric/modern Havana? /// I LOVE this pattern, the textures, and color combo!

DLOLLEYS HELP: Free Tropical Watercolor Set

DLOLLEYS HELP: Free Tropical Watercolor Set

Tropic Clipart Tropical Watercolor Leaves Bright by ReachDreams

Tropic Clipart Tropical Watercolor Leaves Bright by ReachDreams

해마다 이맘때면 걸렸던 지독한 감기... 학교에도 못 가고 방 안에 콕 박혀 집 안의 이불을 몽땅 돌돌 말고.. 온 방 안을 떠다니는 달짝지근한 국화차 향기를 맏고 있노라면 열이 올라 얼굴은 벌겋고 머리는 지끈, 코는 맹맹...했지만 감기 핑계로 학교 안가고 집에서 쉬어서 좋고..엄마의 특별한 관심과 보호를 받아서 좋았던 철부지였지요.. 그리고 이상하게도....(엄마가 늘 하시던 말씀 그대로..) 한번씩 이렇게 아프고 나면 훌쩍 크곤 했던 신기한 시절이었습니다...

해마다 이맘때면 걸렸던 지독한 감기... 학교에도 못 가고 방 안에 콕 박혀 집 안의 이불을 몽땅 돌돌 말고.. 온 방 안을 떠다니는 달짝지근한 국화차 향기를 맏고 있노라면 열이 올라 얼굴은 벌겋고 머리는 지끈, 코는 맹맹...했지만 감기 핑계로 학교 안가고 집에서 쉬어서 좋고..엄마의 특별한 관심과 보호를 받아서 좋았던 철부지였지요.. 그리고 이상하게도....(엄마가 늘 하시던 말씀 그대로..) 한번씩 이렇게 아프고 나면 훌쩍 크곤 했던 신기한 시절이었습니다...

Em sợ đến ngày đó lắm ! Cái ngày mà người cự tuyệt em ! Cái ngày mà người có thể khiến em suy sụp trong gang tất :) bây giờ người hãy trân trọng tình cảm của em đi, em chẳng muốn có ngày em lại phải giành lại trái tim yêu đuối của mình mà đem cất giữ :)

Em sợ đến ngày đó lắm ! Cái ngày mà người cự tuyệt em ! Cái ngày mà người có thể khiến em suy sụp trong gang tất :) bây giờ người hãy trân trọng tình cảm của em đi, em chẳng muốn có ngày em lại phải giành lại trái tim yêu đuối của mình mà đem cất giữ :)