Jung Eun Song
Jung Eun님의 아이디어 더 보기
I think we could all get a lot of work done in this moody nid century home office

I think we could all get a lot of work done in this moody nid century home office

Jag hade ju såklart tänkt fortsätta att svara på frågorna jag fått om Liis rum, men annat kom i mellan och det blev en liten paus.   Så till...

Jag hade ju såklart tänkt fortsätta att svara på frågorna jag fått om Liis rum, men annat kom i mellan och det blev en liten paus. Så till...

Your at-home office can be as stylish as the rest of your house. An A-typical desk and lighting makes for a welcoming work space.

Your at-home office can be as stylish as the rest of your house. An A-typical desk and lighting makes for a welcoming work space.

Silla butterfly - Blá

Silla butterfly - Blá

Archive-store Amsterdam

Archive-store Amsterdam

*
Secrets secrets are so fun, because you can't tell anyone

Secrets secrets are so fun, because you can't tell anyone

요즘 생리대 화학물질 때문에 난리도 아니더라구요 ㅠㅠ 그래서 생리대 패턴 찾아 삼만리~ 하며 다니실 우리 베베 회원님들 덜 힘드시라고 열심히 패턴 그려 보았어요 과정샷이랑 만들지는 못했구요 제가 주말동안 만들어 볼꺼예요 이쁘게 만들어서 사용법이라든지 세탁법이라든지 정리해서 또 글 한번 올릴께요 ^ 우리 모두 소중한곳은 스스로 지켜보아용~

요즘 생리대 화학물질 때문에 난리도 아니더라구요 ㅠㅠ 그래서 생리대 패턴 찾아 삼만리~ 하며 다니실 우리 베베 회원님들 덜 힘드시라고 열심히 패턴 그려 보았어요 과정샷이랑 만들지는 못했구요 제가 주말동안 만들어 볼꺼예요 이쁘게 만들어서 사용법이라든지 세탁법이라든지 정리해서 또 글 한번 올릴께요 ^ 우리 모두 소중한곳은 스스로 지켜보아용~

pin: rubyyykins

pin: rubyyykins