Mijin Ko
Mijin님의 아이디어 더 보기
DSC_0185.jpg 3,216×2,136 pixels   와우!!너무 이뻥~ 나도 만들어보고 싶당... 당장 배울래!!!!ㅠㅠ

DSC_0185.jpg 3,216×2,136 pixels 와우!!너무 이뻥~ 나도 만들어보고 싶당... 당장 배울래!!!!ㅠㅠ

Needle Felted Waldorf Nativity

Needle Felted Waldorf Nativity

How to make a giraffe and its metal skeleton for needle felting

How to make a giraffe and its metal skeleton for needle felting

Lisbeth Zwerger

Lisbeth Zwerger

Ăn ngủ với nó...một khi bạn đam mê một điều gì đó, thì hậu quả của nó không lường được.

Ăn ngủ với nó...một khi bạn đam mê một điều gì đó, thì hậu quả của nó không lường được.

Quint Buchholz (German, born 1957)  Man on a Ladder, 1992

Quint Buchholz (German, born 1957) Man on a Ladder, 1992

Quint Bucholz, The Quintet, 1988

Quint Bucholz, The Quintet, 1988

Quint Buchholz - Fenster

Quint Buchholz - Fenster

Quint Bucholtz

Quint Bucholtz

Winter Heart by MartaNael

Winter Heart by MartaNael