NJOY Sapi Island

Sapi Island, Sabah
20 6 팔로워
Entrance at Tunku Abdul Rahman Park

Entrance at Tunku Abdul Rahman Park

Jetty at Sapi Island

Jetty at Sapi Island

Nice shady spot for picnic

Nice shady spot for picnic

Comodo dragon

Comodo dragon

Jetty at Sapi Island

Jetty at Sapi Island

Rocky surface at the beach

Rocky surface at the beach

Large lizard at Sapi Island

Large lizard at Sapi Island

Families relaxing by the beach

Families relaxing by the beach

Various coral stones found ashore

Various coral stones found ashore

Rocky surface at the beach

Rocky surface at the beach

Pinterest
검색