Bất Tử Đạo là thanh tao, là nữ phụ thì làm sao có thể vất vả tu luyện trường sinh bất tử dưới ánh hào quang của nữ chính, Jiuli thể hiện trái tim ở đâu, thân ở đâu, những kẻ cản đường, chém nó bằng một kiếm! Trong bài viết này, tiên nữ mạnh mẽ, và mệnh giá và chỉ số IQ của nữ chính trên mạng. Manga, Chinese Art Girl, Chinese Art, Female Art, Asian Art, Chinese Drawings, Chinese Painting, Ancient Chinese Characters, Fantasy Art Women