Explore Ji Chang Wook, Healer, and more!

Explore related topics

 #tornadogirl2 #선풍소녀2_8화   #지창욱 #JiChangWook #힐러 #healer #池昌旭 #그날들 #jcw #조작된도시 #천만가자 #대박기원…

#tornadogirl2 #선풍소녀2_8화 #지창욱 #JiChangWook #힐러 #healer #池昌旭 #그날들 #jcw #조작된도시 #천만가자 #대박기원…

Today at "Government 3.0 event . . . . #jichangwook #지창욱 #池昌旭

Today at "Government 3.0 event . . . . #jichangwook #지창욱 #池昌旭

Ji Chang Wook! Can wear headphones without messing up his hair

Can wear headphones without messing up his hair

Ji Chang Wook photoshoot for "M" magazine February issue.

Cái này từ 2 năm trước rồi nhưng lần nào xem lại cũng mém lọt ghế =))))  Nhìn ổng sợ xanh mặt mà cười đau cả ruột :))))) #지창욱 #jichangwook #jichangwook_vn #jichangwookvn #jcw #jcwvn #koreanactor #vietnamesefan #池昌旭 #チチャンウク@jichangwook

Cái này từ 2 năm trước rồi nhưng lần nào xem lại cũng mém lọt ghế =)))) Nhìn ổng sợ xanh mặt mà cười đau cả ruột :))))) #지창욱 #jichangwook #jichangwook_vn #jichangwookvn #jcw #jcwvn #koreanactor #vietnamesefan #池昌旭 #チチャンウク@jichangwook

Yesterday at hotel . . . . #jichangwook #지창욱 #池昌旭

Yesterday at hotel . . . . #jichangwook #지창욱 #池昌旭

Ji Chang Wook's Vietnamese FC (@jichangwook_vn) • Instagram photos and videos

Ji Chang Wook's Vietnamese FC (@jichangwook_vn) • Instagram photos and videos

 Cr. On the pic  #론즈데일팬사인회 #지미소   #지창욱 #JiChangWook #힐러 #healer #池昌旭 #그날들 #jcw #조작된도시 #천만가자 #대박기원 #나의남신 #我的男神 #선풍소녀2 #흥하자 #kdrama

Cr. On the pic #론즈데일팬사인회 #지미소 #지창욱 #JiChangWook #힐러 #healer #池昌旭 #그날들 #jcw #조작된도시 #천만가자 #대박기원 #나의남신 #我的男神 #선풍소녀2 #흥하자 #kdrama

Vezi acest clip video Instagram de @jichangwook_thailand_by_naja • 23 de aprecieri

Vezi acest clip video Instagram de @jichangwook_thailand_by_naja • 23 de aprecieri

 #더케이투_7화 #지창욱인생작  #tvn #10주년 #특별기획 #금토드라마 #저녁8시 #보디가드액션   #지창욱 #JiChangWook #池昌旭  #THEK2 #더케이투 #김제하 #그날들 #지무영 #조작된도시 #권유 #나의남신 #我的男神 #왕위안 #힐러 #healer #정후 #내배우지창욱 #변함없이 #응원할께요

#더케이투_7화 #지창욱인생작 #tvn #10주년 #특별기획 #금토드라마 #저녁8시 #보디가드액션 #지창욱 #JiChangWook #池昌旭 #THEK2 #더케이투 #김제하 #그날들 #지무영 #조작된도시 #권유 #나의남신 #我的男神 #왕위안 #힐러 #healer #정후 #내배우지창욱 #변함없이 #응원할께요

❥ 내 마음을 훔쳐 수있는 모든 사람들, 임 행복, 그것은 당신을했다! Upcoming▷Mr Right,Tornado Girl 2,Fabricate City

❥ 내 마음을 훔쳐 수있는 모든 사람들, 임 행복, 그것은 당신을했다! Upcoming▷Mr Right,Tornado Girl 2,Fabricate City

Vezi acest clip video Instagram de @jichangwook_thailand_by_naja • 23 de aprecieri

Vezi acest clip video Instagram de @jichangwook_thailand_by_naja • 23 de aprecieri

Pinterest
Search