Explore Jungkook 2016, Kpop, and more!

Explore related topics

Hình ảnh được nhúng

Hình ảnh được nhúng

[161226] BTS' JUNGKOOK @ 2016 SBS SAF Gayo Daejun

[161226] BTS' JUNGKOOK @ 2016 SBS SAF Gayo Daejun

•161231 BTS JUNGKOOK @ 2016 MBC Gayo Daejejeon

•161231 BTS JUNGKOOK @ 2016 MBC Gayo Daejejeon

Tweet phương tiện bởi sᴋʏᴀᴄᴜᴀ (@Sky_acua) | Twitter

Tweet phương tiện bởi sᴋʏᴀᴄᴜᴀ (@Sky_acua) | Twitter

Bts Jungkook, Concert, Got7, Events, Awards, Heart, Music, Happenings, Musica

•161231 BTS JUNGKOOK @ 2016 MBC Gayo Daejejeon

•161231 BTS JUNGKOOK @ 2016 MBC Gayo Daejejeon

Jungkook

Jungkook

•161231 BTS JUNGKOOK @ 2016 MBC Gayo Daejejeon

•161231 BTS JUNGKOOK @ 2016 MBC Gayo Daejejeon

Pinterest
Search