Pinterest

이 아이디어와 더 많은 아이디어를 탐색하세요!

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ  3d printer

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3d printer

3D Printing (Design Group) โซลูชั่นด้านงานพิมพ์ 3 มิติ ที่ตอบโจทย์งานในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมกับงาน CNC ที่อาจไม่ครอบคลุมในทุกความต้องการ หรือบางกรณีสามารถทดแทนงาน CNC ได้เลย

3D Printing (Design Group) โซลูชั่นด้านงานพิมพ์ 3 มิติ ที่ตอบโจทย์งานในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมกับงาน CNC ที่อาจไม่ครอบคลุมในทุกความต้องการ หรือบางกรณีสามารถทดแทนงาน CNC ได้เลย

3D Printer Workshop ที่นี่ที่เดียว Showroom แห่งเดียวในประเทศไทย

3D Printer Workshop ที่นี่ที่เดียว Showroom แห่งเดียวในประเทศไทย