Explore Asian Boys, Asian Men, and more!

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Fukushi Sota - Actor - Korean - Model - J-Drama - Dorama - Idol - Live Action - DudsC

Yoo In Na Joins Jin Yi Han and Namgong Min in My Secret Hotel Mid-drama Press Conference | A Koala's Playground

Yoo In Na Joins Jin Yi Han and Namgong Min in My Secret Hotel Mid-drama Press Conference - A Koala's Playground

Pinterest
Search