Explore Typo Design, Graphic Design Typography, and more!

여러분은 ‘운형자’를 아시나요? 운영자의 동생일까요? 아니면 운씨 성을 가진 형자씨일까요? ㅎㅎ 아쉽게도 땡. 모두 정답이 아닙니다~. 운형자란 여러 가지 곡선으로 되어있는 판 모양의 곡선용 자로써, 쉽게 말하면 구름 모양을 닮은 자를 말합니다. 저도 나름 디지털 세대이기 때문에, 운형자를 직접 사용해본 적은 없는데요, 이 운형자는 레터링을 하는 데 꼭 필요한 도구입니다. 여기서 잠깐, 레터링의 정의를 알아봅시..

여러분은 ‘운형자’를 아시나요? 운영자의 동생일까요? 아니면 운씨 성을 가진 형자씨일까요? ㅎㅎ 아쉽게도 땡. 모두 정답이 아닙니다~. 운형자란 여러 가지 곡선으로 되어있는 판 모양의 곡선용 자로써, 쉽게 말하면 구름 모양을 닮은 자를 말합니다. 저도 나름 디지털 세대이기 때문에, 운형자를 직접 사용해본 적은 없는데요, 이 운형자는 레터링을 하는 데 꼭 필요한 도구입니다. 여기서 잠깐, 레터링의 정의를 알아봅시..

“저작권 문제 없나?”…무료 한글 글꼴 37종 총정리

“저작권 문제 없나?”…무료 한글 글꼴 37종 총정리

Vingle is a playground for your passions, curiosities, and thoughts. A global community where you can create, engage, and connect with others.

只做一半,不放大图 [&nb-长...@浣熊干脆面采集到字体设计(139图)_花瓣平面设计

Chỉ có một nửa, không phải là một hình phóng lớn của [& nb- Trường An Bắc Kinh

Chinese Typography                                                                                         More

2015 TYPO on Behance Ultimate Graphics Designs is your one stop shop for all your Graphics And Video Solutions!

Korean lettering / Bohwi Kim 2014/입는 한글 레터링/레터링 김보휘 입는한글 https://www.facebook.com/kimbohuylab

Korean lettering / Bohwi Kim 2014/입는 한글 레터링/레터링 김보휘 입는한글 https://www.facebook.com/kimbohuylab

홍익대학교 디자인학부 시각디자인전공 졸업전시회 2015 » 김원장 사랑방

홍익대학교 디자인학부 시각디자인전공 졸업전시회 2015 » 김원장 사랑방

[도서] 한글 레터링 자료집 1950 - 1985, 편집부 저, 9788998143220 | YES24 상품정보

[도서] 한글 레터링 자료집 1950 - 1985, 편집부 저, 9788998143220 | YES24 상품정보

Pinterest
Search