Explore Chinese Art, Chinese Style, and more!

Chinese Style, Chinese Art, Chinese Painting, Painting Art, Ancient China, Ancient Art, Watercolour, Watercolor Landscape, Landscape Art

Chinese Painting, Chinese Art, Painting Flowers, Japanese Art, Art Styles, Phone Wallpapers, Anime Art, Art Illustrations, Overlay

Phong cảnh cổ đại (4)

Phong cảnh cổ đại (4)

Nice Art, Chinese Art, Asian Art, Digital Art, Art Paintings, Galaxy Art, Bamboo Art, Board, Beautiful Artwork

Chinese Art, Asian Art, Art Things, Ancient Art, Japanese Art, Clip Art, Digital Art, Pretty, Anime Scenery

Visit the post for more.

[ Đồ vật cổ đại ] Phần 1

Chinese Painting, Chinese Art, Floral Wallpapers, Iphone Wallpapers, Watercolor Art, Art Prints, Plant Illustration, Drawing Techniques, Painting Flowers

"Nếu chàng ở trần gian có vướng phải vận đào hoa nào thì ta sẽ trói chàng mang về Thanh Khâu. Chàng chỉ có thể nhìn một mình ta, ta sẽ bắt chàng ăn cơm cũng nhìn ta, đọc sách cũng nhìn ta, phê duyệt tấu chương cũng nhìn ta... "

"Nếu chàng ở trần gian có vướng phải vận đào hoa nào thì ta sẽ trói chàng mang về Thanh Khâu. Chàng chỉ có thể nhìn một mình ta, ta sẽ bắt chàng ăn cơm cũng nhìn ta, đọc sách cũng nhìn ta, phê duyệt tấu chương cũng nhìn ta... "

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Cung Cấp Stock Cho Edit Photos - #46: Ảnh cổ đại sưu tầm

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Chinese Painting, Chinese Art, Chinese Brush, Doodles, Watercolor Tutorials, People, Oriental, Coloring, Leaves

Pinterest
Search