MissA Suzy in #Hanbok

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

수줍게 내딛다발그스레한 두 볼에 미소 가득 채우고, 고운 한복 나부끼며 내 님에게 가는 순간. -2Designed by 박선희한복은은한 파스텔컬러 한복에 스팽글 레이스와 망사를 덧대 파티드레스로도 손색없는 디자인을 연출한 유니크한 신부 한복.황실 은박 장식을 덧댄 한복치마 디자인에 샤와 레이스를 접목하여 전통과 현대를아우르는 화사함을 연출한 신부 한복.화려한 레이스와 …

수줍게 내딛다발그스레한 두 볼에 미소 가득 채우고, 고운 한복 나부끼며 내 님에게 가는 순간. -2Designed by 박선희한복은은한 파스텔컬러 한복에 스팽글 레이스와 망사를 덧대 파티드레스로도 손색없는 디자인을 연출한 유니크한 신부 한복.황실 은박 장식을 덧댄 한복치마 디자인에 샤와 레이스를 접목하여 전통과 현대를아우르는 화사함을 연출한 신부 한복.화려한 레이스와 …

http://www.ebydan.com/Collection/Boar_Phot_Coll/Boar_List.asp?Sear_Now_Page=3

http://www.ebydan.com/Collection/Boar_Phot_Coll/Boar_List.asp?Sear_Now_Page=3

Pinterest
Search