maya model

11 1 팔로워
Picked up by CGchips. 2D,3DCG tutorials and 3Dprinter news site. http://cgchips.com/

Picked up by CGchips. 2D,3DCG tutorials and 3Dprinter news site. http://cgchips.com/

https://www.artstation.com/artwork/clothing-study-65b99e5e-5b2c-4a76-b5ca-ee4791f79831

https://www.artstation.com/artwork/clothing-study-65b99e5e-5b2c-4a76-b5ca-ee4791f79831

BLONDE(Realtime character) addl pics Pg 6 - Page 6

BLONDE(Realtime character) addl pics Pg 6 - Page 6

Psyche - Character modeling studies (Part 3) - Autodesk Community:

Psyche - Character modeling studies (Part 3) - Autodesk Community:

다섯 번째 엔티티 클래스 작업 02

다섯 번째 엔티티 클래스 작업 02

[WIP] ugly battle drone - Page 2 - Polycount Forum

[WIP] ugly battle drone - Page 2 - Polycount Forum

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

geisha head 3d max

geisha head 3d max

Brute Force Realistic P2

Brute Force Realistic P2

3311766_orig.jpg (700×800)

3311766_orig.jpg (700×800)


아이디어 더 보기
Pinterest
검색