1st Look - Suzy

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

화려한 오후만의 특별한 당의 저고리, 은박으로 멋스러움을 더해주어 살짝 빛을 내주니 고급스러움이 배가 됩니다^-^ korean tranditional clothes for wedding #HANBOK cafe.naver.com/oohoo

화려한 오후만의 특별한 당의 저고리, 은박으로 멋스러움을 더해주어 살짝 빛을 내주니 고급스러움이 배가 됩니다^-^ korean tranditional clothes for wedding #HANBOK cafe.naver.com/oohoo

코코낸내 . . . @moran_navi @navihong @avec_emon @your_susan @jeonghui_kim @rikyu.k . . . . . #모란나비한복 #모란나비 #한복 #hanbok #생활한복 #전통한복 #맞춤한복 #데일리한복 #한복화보 #한복촬영 #당의

코코낸내 . . . @moran_navi @navihong @avec_emon @your_susan @jeonghui_kim @rikyu.k . . . . . #모란나비한복 #모란나비 #한복 #hanbok #생활한복 #전통한복 #맞춤한복 #데일리한복 #한복화보 #한복촬영 #당의

Pinterest
Search