[SANTA] Yellow Ribbon

YellowRibbon, 노란 리본, 세월호... 잊지 않겠다고 약속했다.
31 4 팔로워
Yellow Ribbon 3년. #노란리본 #YellowRibbon #Korea #20140416

Yellow Ribbon 3년. #노란리본 #YellowRibbon #Korea #20140416

Yellow Ribbon / 노란리본 / Police Line / Korea #YellowRibbon #PoliceLine #Yellow #Ribbon #Police #Line #Peace #Korea

Yellow Ribbon / 노란리본 / Police Line / Korea #YellowRibbon #PoliceLine #Yellow #Ribbon #Police #Line #Peace #Korea

#노란리본 #YellowRibbon #Korea #20140416

#노란리본 #YellowRibbon #Korea #20140416

끝나지않은아픔 끝낼수없는슬픔 잊지않겠습니다 #노란리본 #YellowRibbon

끝나지않은아픔 끝낼수없는슬픔 잊지않겠습니다 #노란리본 #YellowRibbon

매번 다르게 느껴지는 삶이라는 단어. 그리고, 매번 다르게 느껴지는 삶. / #삶 #노란리본 #YellowRibbon / 예전 작업: http://santadesign.com/blog/archives/4964

매번 다르게 느껴지는 삶이라는 단어. 그리고, 매번 다르게 느껴지는 삶. / #삶 #노란리본 #YellowRibbon / 예전 작업: http://santadesign.com/blog/archives/4964

우리. / #Yellow #Ribbon #Wire #Entanglement #Chain #YellowRibbon #노란리본 #철조망

우리. / #Yellow #Ribbon #Wire #Entanglement #Chain #YellowRibbon #노란리본 #철조망

#Yellow #Vote / #YellowRibbon #노란리본 #투표

#Yellow #Vote / #YellowRibbon #노란리본 #투표

울음표 / #Yellow #Ribbon #노란리본 #세월호 #2주기

울음표 / #Yellow #Ribbon #노란리본 #세월호 #2주기

#Rebornie #Reborn #Yellow #Ribbon #Character #노란리본 #리보니 #캐릭터

#Rebornie #Reborn #Yellow #Ribbon #Character #노란리본 #리보니 #캐릭터

잃은 건 기억이 아니라 양심... /  #세월호 #청문회 #노란리본 / 관련기사: http://news1.kr/articles/?2519776

잃은 건 기억이 아니라 양심... / #세월호 #청문회 #노란리본 / 관련기사: http://news1.kr/articles/?2519776

Pinterest
검색