Viet Nam

38 155 팔로워
망고스틴 (Mangosteen, Măng cụt) 과일의 제왕이 두리안이라면 과일의 여왕은 망고스틴이라네요. 보랏빛 망고스틴은 이렇게 열려요 #Queen_of_Fruit #Food #Vietnam #여기는베트남

망고스틴 (Mangosteen, Măng cụt) 과일의 제왕이 두리안이라면 과일의 여왕은 망고스틴이라네요. 보랏빛 망고스틴은 이렇게 열려요 #Queen_of_Fruit #Food #Vietnam #여기는베트남

네덜란드 예술가 플로렌틴 호프만의 작품  러버덕(Rubber Duck)

네덜란드 예술가 플로렌틴 호프만의 작품 러버덕(Rubber Duck)

White Sanddunes Mui Ne.

White Sanddunes Mui Ne.

하얀달이 보이는 저녁. 하늘과 하얀달 건물의 조화가 참 예쁘다. #Sky #하얀달 #낮달 #Moon #Nguyenhuestreet #HCMC #Street  #Vietnam #여기는베트남

하얀달이 보이는 저녁. 하늘과 하얀달 건물의 조화가 참 예쁘다. #Sky #하얀달 #낮달 #Moon #Nguyenhuestreet #HCMC #Street #Vietnam #여기는베트남

하얀달이 보이는 저녁. 하늘과 하얀달 건물의 조화가 참 예쁘다. #Sky #하얀달 #낮달 #Moon #Nguyenhuestreet #HCMC #Street  #Vietnam #여기는베트남

하얀달이 보이는 저녁. 하늘과 하얀달 건물의 조화가 참 예쁘다. #Sky #하얀달 #낮달 #Moon #Nguyenhuestreet #HCMC #Street #Vietnam #여기는베트남

Bitexco Finacial Towet ai HCMC VietNam

Bitexco Finacial Towet ai HCMC VietNam

Cathedrale Notre Dame  photo at 5th floor Diamond Plaza  HCMC

Cathedrale Notre Dame photo at 5th floor Diamond Plaza HCMC

연말과 설이 다가와서인지 그동안 동네에서 볼 수 없었던 길거리에서 셔츠를 파는 사람들이 보이기 시작했다. 예전엔 버스에서도 팔았는데 (당시 장당 한화로 500원) 종종 한글이름이 박힌 교복도 팔았었고,이젠 길거리에서 설특수를 누릴 상인들의 모습을 자주 보게 될것이다. . Bán áo sơ mi trên đường bộ. Gần cuối năm mới thầy mấy người bán đồ trên đường bộ. Hình như ta chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu

연말과 설이 다가와서인지 그동안 동네에서 볼 수 없었던 길거리에서 셔츠를 파는 사람들이 보이기 시작했다. 예전엔 버스에서도 팔았는데 (당시 장당 한화로 500원) 종종 한글이름이 박힌 교복도 팔았었고,이젠 길거리에서 설특수를 누릴 상인들의 모습을 자주 보게 될것이다. . Bán áo sơ mi trên đường bộ. Gần cuối năm mới thầy mấy người bán đồ trên đường bộ. Hình như ta chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu

남국의 새해  Long An, Vietnam

남국의 새해 Long An, Vietnam

일년전엔  거리가 이런 모습이 아니였는데  우리나라 광화문거리가 생각나는 곳이였다. 그새 참 많이 변했구나... 사람들이 참 즐거워 보인다.  #Nguyenhuestreet  #Street #View #HCMC #VietNam #VN #여기는베트남

일년전엔 거리가 이런 모습이 아니였는데 우리나라 광화문거리가 생각나는 곳이였다. 그새 참 많이 변했구나... 사람들이 참 즐거워 보인다. #Nguyenhuestreet #Street #View #HCMC #VietNam #VN #여기는베트남

Pinterest
검색