Hyojin Son
Hyojin님의 아이디어 더 보기
Giọt lệ này vì người rơi xuống Hứa giúp người hoàn thành tất cả Cảm tạ người bằng cả trái tim. Giá y này vì người mà mặc Người hạnh phúc rồi, Người có được người thương. Nhát dao này vì người mà hạ Tâm nguyện hoàn thành Người là Cửu ngũ chí tôn. Mắt nhắm chặt môi vẫn nở nụ cười Chúc mừng người có mọi thứ trong tay Cảm tạ người từng cho ta hạnh phúc... Kết thúc rồi, lời hứa trước kia.

Giọt lệ này vì người rơi xuống Hứa giúp người hoàn thành tất cả Cảm tạ người bằng cả trái tim. Giá y này vì người mà mặc Người hạnh phúc rồi, Người có được người thương. Nhát dao này vì người mà hạ Tâm nguyện hoàn thành Người là Cửu ngũ chí tôn. Mắt nhắm chặt môi vẫn nở nụ cười Chúc mừng người có mọi thứ trong tay Cảm tạ người từng cho ta hạnh phúc... Kết thúc rồi, lời hứa trước kia.

No larger size available

No larger size available

Chinese brush paintings

Chinese brush paintings

Sunset Cranes & Tree - Noren Panel - Indigo/Gold

Sunset Cranes & Tree - Noren Panel - Indigo/Gold

Cole Son Great Wave - Wallpaper Ideas Designs - Living Room Bedroom (houseandgarden.co.uk)

Cole Son Great Wave - Wallpaper Ideas Designs - Living Room Bedroom (houseandgarden.co.uk)

http://image.fnckolon.com/customellow/upload/contents/edit/1375248991295.jpg

http://image.fnckolon.com/customellow/upload/contents/edit/1375248991295.jpg

한국전통문화대 학생

한국전통문화대 학생

We < 3 this! Looking for a new trend to try? Give this look a shot. A dab of blue on the bottom lids add a perfectly unexpected pop of color, making your eyes stand out.

We < 3 this! Looking for a new trend to try? Give this look a shot. A dab of blue on the bottom lids add a perfectly unexpected pop of color, making your eyes stand out.

Floral Shorts by daiscat on Polyvore featuring New Look, Zara, Talbots and J.Crew

Floral Shorts by daiscat on Polyvore featuring New Look, Zara, Talbots and J.Crew