Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

차이킴(tchaikim) 15.07.25 dailylook 안녕하세요 차이킴 입니다. 7월의 마지막주 토요일 입니다!!! 다음주...

차이킴(tchaikim) 15.07.25 dailylook 안녕하세요 차이킴 입니다. 7월의 마지막주 토요일 입니다!!! 다음주...

Pinterest
Search