asdf
asdf님의 아이디어 더 보기
담아간 이미지 고유 주소

담아간 이미지 고유 주소

[pixiv] Female Angels - pixiv Spotlight

[pixiv] Female Angels - pixiv Spotlight

Announcer, awanqi . on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/rDwxa

Announcer, awanqi . on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/rDwxa

3 point perspective.

3 point perspective.

CJY1990对此图片选择了版权保护,您无法查看原图。   ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

CJY1990对此图片选择了版权保护,您无法查看原图。 ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

Eye Angle Library by Tentopet on deviantART

Eye Angle Library by Tentopet on deviantART

Ờm, có ai nhận ra Khiên Ca chính là con thỏ kia hông... Ý kiến cá nhân, Cái Ca quá ngầu...

Ờm, có ai nhận ra Khiên Ca chính là con thỏ kia hông... Ý kiến cá nhân, Cái Ca quá ngầu...

Thật là một đồ đệ có lòng...

Thật là một đồ đệ có lòng...

I don't know why, but there's something about this image that is so thought-provoking... I decided to put it on this board to give it a mysterious flair...

I don't know why, but there's something about this image that is so thought-provoking... I decided to put it on this board to give it a mysterious flair...

Lately I've been into creepy things...

Lately I've been into creepy things...