More ideas from halo
© Kouzou Sakai #illustration

ammonite by Kouzou Sakai (was born In Miyazaki, now lives In Yokohama)