Suzy in a beautiful full hanbok                                                                                         More

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

.Korean Hanbok.

.Korean Hanbok.

Pinterest
Search