M Han
M님의 아이디어 더 보기
명지대학교 건축대학 [5학년 Portfolio]2013년도 졸업작품전시회 수상작

명지대학교 건축대학 [5학년 Portfolio]2013년도 졸업작품전시회 수상작

Exquisite+Minimalist+/+Arcadian+Architecture+++Design

Exquisite+Minimalist+/+Arcadian+Architecture+++Design

mặt đứng nhà phố - Tìm với Google

mặt đứng nhà phố - Tìm với Google

Với phương châm “Làm rộng nhà hẹp, làm đẹp nội thất, làm bạn tự hào với không gian của mình”, dịch vụ thiết kế nhà phố của Nhadep365 luôn xuất phát từ việc giải quyết những bài toán trên bằng các giải pháp kiến trúc hợp lý.

Với phương châm “Làm rộng nhà hẹp, làm đẹp nội thất, làm bạn tự hào với không gian của mình”, dịch vụ thiết kế nhà phố của Nhadep365 luôn xuất phát từ việc giải quyết những bài toán trên bằng các giải pháp kiến trúc hợp lý.

CREATO

CREATO

UNA Arquitetos

UNA Arquitetos

HOTEL PROVERBS TAIPEI, Architecture

HOTEL PROVERBS TAIPEI, Architecture

Smith-Clementi Residence // Rios Clementi Hale Studios // Venice, CA, USA

Smith-Clementi Residence // Rios Clementi Hale Studios // Venice, CA, USA

Reflections in glazing creating different affects,,, One Vandam / BKSK / NYC

Reflections in glazing creating different affects,,, One Vandam / BKSK / NYC

Fukoku Tower / Dominique Perrault (8)

Fukoku Tower / Dominique Perrault (8)