When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

สื่อการสอนปฐมวัย

รวมไอเดียสื่อการสอนปฐมวัย - ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมสนุก ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
·
27 Pins
 10w
แหล่งรวมสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย สำหรับเด็ก ๆ วัย 0-6 ปี สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. 2560) Twinkl (ทวิงเคิล) คือผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ พบกับสื่อการสอนอันหลากหลาย ทั้งกิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ บทเรียน PowerPoint ป้ายและรูปภาพสำหรับจัดบอร์ดหรือตกแต่งห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ พัฒนาการด้านสติปัญญา Year 1 Classroom, Classroom Behavior, Behaviour Management, Classroom Management, Visual Timetable, Whiteboard Pens, Jar Display, Reward Stickers
ปฐมวัย (0-6 ปี) - หลักสูตรการศึกษาไทย